บริการ รถเช่าขับเอง


seoprojectmarketings

ข้อดีของการเช่ารถขับเอง

ECOCAR

อิสระในการเดินทาง

ECOCAR

มีความเป็นส่วนตัว

ECOCAR

ไม่จำกัดระยะทาง

ECOCAR

ยิ่งไปหลายคน ยิ่งประหยัด

เช่ารถขับเอง

เช่ารถขับเอง คืออะไร

 การเช่ารถยนต์ที่คุณจะขับขี่ด้วยตนเอง เพื่อใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว หรือ ไปทำธุระส่วนตัวอะไรๆ ก็ตามแต่ ที่คุณสามารถวางแผนการเดินทางได้อย่างอิสระ คุณสามารถเช่าขับเองเดินทางคนเดียว หรือ ไปกันเป็นกลุ่มเพื่อนฝูง หรือ ครอบครัว ที่ทำให้เราสนุกสนานเป็นกันเองกับการท่องเที่ยวในหมู่เพื่อนฝูง แบบว่า อยากไปเที่ยวกับเพื่อน แต่ไม่มีรถให้ขับ แต่เราเองสามารถขับได้ ก็มาเช่ารถไปเที่ยวกัน

รถยนต์ให้เช่ารถขับเอง มีแบบไหนบ้าง

 • NISSAN ALMERA
 • HONDA CITY
 • TOYOTA VIOS
 • TOYOTA CAMRY
 • TOYOTA COMMUTER
 • ISUZU MU-X
 • MERCEDES BENZ E350e
 • MERCEDES BENZ E300e
 • BMW X1
 รายละเอียดราคาต่างๆ สอบถามได้ที่ LINE@: @ecocar

อยากเช่ารถขับเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง !?

 • สำหรับลูกค้าทั่วไป จนถึงลูกค้าที่ยังเป็นนักศึกษาเอง ที่สนใจจะเช่ารถ คุณต้องใช้เอกสารดังต่อไปนี้
  1. บัตรประชาชน
  2. ใบขับขี่รถยนต์
  3. บัตรเครดิต
  4. ข้อนี้ซีเรียสมากๆ ผู้ขับขี่ต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป *** (หากมีด้วยจะดีมากๆ คือ "สำเนาการจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งไปและกลับ")
  5. แต่หากว่าไม่มีบัตรเครดิตละ จะทำอย่างไรดี และจำเป็นต้องเช่ารถจริงๆ ทางเราไม่ใจดำเกินไป คุณสามารถใช้เป็น "สลิปเงินเดือนงวดล่าสุด" หรือ "หนังสือรับรองเงินเดือน ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน"
  6. หากลูกค้ายังเป็น "นักศึกษา" อยู่ ให้แสดง "บัตรนักศึกษา" ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ และให้แสดงสถานะการศึกษา ด้วยการเข้าระบบเว็บไซต์ของสถาบันศึกษานั้นให้เห็น หรือ "แคปหน้าจอสถานะเป็นเอกสารยืนยันได้"
 • สำหรับลูกค้าที่จะเช่ารถแก้ขัด หรือ เช่ารถระหว่างซ่อม
  ใช้ข้อ 1-2 พร้อมกับ สำเนาใบรายการจดทะเบียนรถยนต์, ใบเครมรถยนต์ที่บริษัทประกันภัยออกให้ และ ใบรับรถที่อู่ หรือ ศูนย์บริการออกให้
 • สำหรับลูกค้าในประเภทนิติบุคคลหรือบริษัท ให้ใช้เอกสารดังนี้
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน
  2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
  3. สำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) งวดล่าสุด ที่อายุไม่เกิน 1 เดือน
  4. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้ (กรณีกรรมการ ไม่ได้มารับรถยนต์เอง)
  5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
  6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
  7. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง
  *** เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ กรณีมีผู้ขับเสริม จะต้องมาทำสัญญาเช่ารถด้วย ***

เงื่อนไขอะไรบ้าง สำหรับการเช่ารถขับเองกับเรา

 1. น้ำมันที่เราเติมนั้น จะเติมให้เต็มถัง แต่เวลานำรถเช่าของเรามาคืน "ให้เติมเต็มถัง" กลับคืน หากไม่เต็มถังจะมีค่าปรับในประเภทรถ ที่ 214-268 บาทต่อขีด
 2. คืนรถช้า ตามเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับในประเภทรถเก๋ง ที่ 214-268 บาทต่อชั่วโมง "แต่หากเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 วัน โดยทันที แบบไม่มีเงื่อนไข"
 3. ประกันภัย ซึ่งสนใจจะซื้อเพิ่ม ในส่วนรถยนต์ ประเภทรถเก๋ง ราคา 214-268 บาทต่อวัน
รายละเอียดเงินมัดจำ ดูได้ที่นี่
เงินมัดจำของการเช่ารถขับเองกับ ECOCAR rent-a-car โดยตรงนี้ส่วนจะเป็นรถยนต์ประเภทเครื่องยนต์ 1,200 CC ถึง 1,500 CC จะมีเงินค่ามัดจำอยู่ที่ 5,000 บาท และจะได้คืนภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าได้นำรถเช่าของเรามาคืน

การที่ได้เช่ารถขับเองกับเรา มีข้อดีอย่างไร

 1. น้ำมันที่เราเติมนั้น จะเติมให้เต็มถัง แต่เวลานำรถเช่าของเรามาคืน "ให้เติมเต็มถัง" กลับคืน
 2. คืนรถช้า ตามเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับ แต่หากเกิน 4 ชั่วโมง จะคิดเป็น 1 วัน โดยทันที

การที่ได้เช่ารถตู้กับเรา มีข้อดีอย่างไร

 1. ผ่านการเช็คสภาพให้มีความพร้อมที่สุดก่อนที่จะมอบให้ลูกค้าเช่าทุกครั้ง ทั้งสมรรถนะ และความสะอาดของรถเช่า ในทุกๆ จุด
 2. วิ่งไปที่ที่คุณอยากได้ทั่วไทย ตามที่คุณต้องการ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านระยะทาง
 3. เรามีสาขาให้คุณเลือกจะรับรถที่ใกล้บ้านคุณที่สุด ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล และ 4 หัวเมืองภูมิภาคทั่วไทย
 4. ตรงเวลา และ ดูแลด้วยความสุภาพอ่อนน้อม พร้อมเอาใจใส่ เหมือนคนในครอบครัว
 5. ประกันภัยชั้น 1 ทุกคัน หากลูกค้ามีอุบัติเหตุ ทางบริษัทประกันภัยคอยดูแลทั้งหมด โดยที่ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ข้อสงสัยเพิ่มเติม ในการเช่ารถขับเองกับเรา

Q : เงินมัดจำ
A : เราจะดำเนินการคืนเงินมัดจำของคุณ ภายใน 24 ชั่วโมงนี้ หลังจากคืนรถให้เช่ากับเรา

Q : ส่งช้าไม่ถึงชั่วโมง หรือ เติมน้ำมันขาดไปส่วนน้อยๆ จริงๆ จากการขับรถมาคืนรถเอง จะถูกปรับเลยมั้ย
A : หากยังไม่ถึงเกณฑ์ ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Q : หากไม่ได้ซื้อประกันภัย แก่รถยนต์ให้เช่า และเกิดอุบัติเหตุมา จะจ่ายอย่างไร
A : อาจจะหักจากเงินมัดจำ ตามแผลที่เกิดขึ้น

Q : ประกันภัยที่ซื้อเพิ่มนั้น ครอบคุลมทั้งหมด หรือไม่
A : ครอบคลุมหมด ยกเว้น ค่าปะยาง, ค่ายกรถ หรือ อุบัติเหตุหนัก

Q : มีรถทดแทน มั้ย หากคันที่ใช้งานไป เกิดขัดข้อง
A : เรามีรถยนต์ใหม่ให้เปลี่ยนตลอด และยังเป็นสัญญาฉบับเดิม


สาขาของเรา