ค้นหาบทความ :


สถานที่ท่องเที่ยว /[ทะเลสาบสงขลา] ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย


share : Exclusive Exclusive Exclusive
ผู้เขียน : YodaTheKids
22 ครั้ง
Created : 27-11-2020
ทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีความสวยงามและมีเสน่ห์น่าดูดใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะ

[ทะเลสาบสงขลา] ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบ หรือ บึง เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่ล้อมรอบด้วยผืนดิน โดยทั่วไปทะเลสาบจะไม่มีทางไหลออกสู่ทะเล และมีน้ำจืด เรียกกันว่า "ทะเลสาบน้ำจืด" แต่ทะเลสาบบางแห่งอาจไหลออกสู่ทะเลได้ และมีน้ำเค็ม จึงเรียกกันว่า "ทะเลสาบน้ำเค็ม" คำว่า "ทะเลสาบ" ยังครอบคลุมถึงแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น ทะเลสาบขนาดเล็กในสนามกอล์ฟ หรือ ทะเลสาบขนาดเล็กในสวนสาธารณะขนาดใหญ่ หรือ แอ่งเก็บน้ำเหนือเขื่อน และ อ่างเก็บน้ำ ซึ่งนับเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่

ถ้าพูดถึงทะเลสาบที่เราพอจะนึกออกหรือเคยได้ยิน หนึ่งในชื่อที่เราคุ้นหูก็มีทะเลสาบสงขลามาละชื่อหนึ่ง ด้วยความที่เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบกับเป็นที่ปักหลักฐานวิถีชีวิตของชาวประมงที่หาปลาในลุ่มน้ำนี้ ทำให้ทะเลสาบสงขลาของที่นี่มีชื่อเสียงพอสมควร แล้วประวัติความเป็นมาของทะเลสาบสงขลาแห่งนี้ จะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เราลองไปดูกันเลยดีกว่า  สำหรับผู้ที่กำลังจะวางแผนเดินทางไปที่หาดใหญ่และกำลังมองหารถเช่าหาดใหญ่ราคาถูก สามารถจองรถเช่าออนไลน์กับ ECOCAR rent-a-car ได้ที่นี่เลยนะ รถเช่าหาดใหญ่ราคาถูก

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ ขับรถเบนซ์ไปเที่ยว กับ 7 ทะเลภาคตะวันออก บอกเลยว่าของมันไปเที่ยว!

ทะเลสาบสงขลา

ประวัติทะเลสาบสงขลา

ทะเลสาบสงขลา เป็นทะเลสาบธรรมชาติแห่งเดียวในประเทศไทย มีความยาวจากปากน้ำไปทางทิศเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ทะเลสาบสงขลา หรือ ทะเลสาบพัทลุง (ชื่อที่เรียกในเขตจังหวัดพัทลุง) เป็นทะเลสาบแห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ติดกันถึง 3 จังหวัด มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 1,000 ตารางกิโลเมตร ได้แก่
จังหวัดพัทลุง ในเขตอำเภอเมืองพัทลุง อำเภอปากพะยูน อำเภอบางแก้ว อำเภอเขาชัยสนและอำเภอควนขนุน
จังหวัดสงขลา ในเขตอำเภอระโนด อำเภอสทิงพระ อำเภอกระแสสินธุ์ อำเภอสิงหนคร อำเภอเมืองสงขลา อำเภอควนเนียง อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอชะอวด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทะเลสาบสงขลามีเกาะอยู่-หลายเกาะที่สำคัญได้แก่ เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหมาก (ตำบลเกาะหมาก) เกาะนางคำ (ตำบลเกาะนางคำ) และเกาะยอ (ตำบลเกาะยอ)
มีสภาพทางนิเวศวิทยาที่หลากหลายเนื่องจากเป็นที่ไหลรวมจากต้นน้ำลำคลองเล็กๆ มากมายและยังมีทางออกสู่ทะเลอ่าวไทย ปริมาณและสภาพน้ำในทะเลสาบขึ้นอยู่กับน้ำจืดที่ไหลลงมาและน้ำเค็มจากทะเลหนุนเข้ามา

ซึ่งในฤดูน้ำหลากประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจะมีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลสาบจำนวนมากจึงไปผลักดันน้ำเค็มออกสู่อ่าวไทย ในช่วงนี้น้ำในทะเลสาบจะขุ่น และเป็นน้ำจืดแต่เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลสาบจะมีน้อยน้ำเค็มจะไหลเข้ามาแทนที่ในช่วงนี้ น้ำในทะเลสาบ จะกร่อยจึงเป็นทะเลสาบที่มีลักษณะของน้ำในทะเลสาบถึง 3 น้ำ คือ น้ำจืด, น้ำกร่อย และน้ำเค็ม มีแม่น้ำและคลองหลายสายที่ไหลเข้าสู่ทะเลสาบแห่งนี้ โดยน้ำในทะเลสาบสงขลาได้รับน้ำจากเทือกเขาบรรทัดและเทือกเขาสันกาลาคีรีจากอำเภอสะเดา ทั้งหมดไหลลงสู่ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำในแถบนี้เรียกว่า "ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา"

ทะเลสาบสงขลา

พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

แบ่งออกได้เป็น 4 ตอนใหญ่ๆได้ดังนี้
1.ทะเลน้อย อยู่ตอนบนสุดมีพื้นที่ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 เมตรเป็นทะเลสาบน้ำจืดโดยแยกส่วนกับทะเลสาบโดยมีคลองนางเรียมเชื่อมต่อระหว่างทะเลน้อยกับทะเลหลวง ทะเลน้อยเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีพืชน้ำนานาชนิดขึ้นอยู่โดยรอบ มีป่าพรุขนาดใหญ่ มีวัชพืชพวกผักตบชวา ต้นกก ต้นจูด และยังเป็นแหล่งของนกน้ำนานาพันธุ์ทั้งที่ประจำถิ่น และที่อพยพมาจาก แหล่งอื่น

2.ทะเลหลวง (ทะเลสาบสงขลาตอนบน) เป็นส่วนของทะเลสาบสงขลาถัดจากทะเลน้อยลงมาจนถึงเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ เป็นห้วงน้ำกว้างใหญ่ที่สุดมีพื้นที่ ประมาณ 458.8 0ตร.กม. ความลึกประมาณ 2 เมตร ในอดีตเป็นท้องน้ำจืดขนาดใหญ่ แต่ในบางปีมีการรุกตัวของน้ำเค็มค่อนข้างสูงในช่วงฤดูแล้ง

3.ทะเลสาบ (ทะเลสาบตอนกลาง) อยู่ถัดจากทะเลหลวงลงมา เป็นส่วนของทะเลสาบที่มีเกาะมากมาย เช่น เกาะสี่ เกาะห้า เกาะหมาก เกาะนางคำ พื้นที่ส่วนนี้เป็นการผสมผสานของน้ำเค็มและน้ำจืดจึงทำให้มีสภาพเป็นทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อย ในช่วงที่เป็นน้ำจืดจะมีพืชปกคลุมโดยทั่วไป

4.ทะเลสาบสงขลา(ทะเลสาบสงขลาตอนล่าง) เป็นส่วนของทะเลสาบตอนนอกสุดที่เชื่อมต่อกับอ่าวไทย ทะเลสาบส่วนนี้เป็นบริเวณที่มีน้ำเค็ม แต่บางส่วนในช่วงฤดูฝนจะเป็นน้ำกร่อยและได้รับอิทธิพลจากน้ำขึ้นน้ำลง บริเวณทางตอนใต้มีพื้นที่ป่าชายเลนปกคลุมโดยทั่วไป แต่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้ง นักท่องเที่ยวสามารถหาเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบได้บริเวณท่าเรือที่อยู่หลังที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข หรือบริเวณตลาดสดจะมีเรือหางยาวรับส่งตลอดวัน

ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นลุ่มน้ำแห่งเดียวของประเทศไทย ที่มีระบบทะเลสาบแบบลากูน (Lagoon) ขนาดใหญ่ เป็นแอ่งรองรับน้ำจืด (น้ำฝน น้ำจืดจากคลอง และน้ำหลากจากแผ่นดิน) โดยมีน้ำเค็มจากทะเลไหลเข้ามาผสมผสาน จึงเหมาะแก่การท่องเที่ยวชมบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวบ้าน ที่ได้อาศัยทะเลสาบแห่งนี้อยู่อาศัยและทำประมงมาเป็นเวลานาน

แล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นอย่างไรกันบ้าง น่าสนใจเลยใช่ไหม และสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเช่ารถขับเองเพื่อขับไปเที่ยวทะเลสาบสงขลา ขอให้คิดถึง เช่ารถขับเอง กับ ECOCAR RENT-A-CAR ไว้ในใจเลยนะ บริษัทเช่ารถนี้จดทะเบียนธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้ว มากด้วยประสบการณ์ในการให้บริการเช่ารถมามากกว่า 8 ปี มีรถยนต์หลายร้อยคัน ทุกคันมีคุณภาพดี อายุใช้งานไม่ถึง 5 ปี มากด้วยบริการที่หลากหลาย ทั้งเช่ารถขับเอง-เช่ารถพร้อมคนขับ-เช่ารถระหว่างซ่อม-เช่ารถหรู-เช่ารถตู้-เช่ารถกระบะ-เช่ารถมอไซต์-เช่ารถรายวัน-เช่ารถรายเดือน ทุกคันมีน้ำมันเติมให้เต็มถัง พร้อมกับประภัยชั้นหนึ่งให้ด้วย มีแม่แรงและยางอะไหล่ไว้เปลี่ยนให้ ที่สำคัญคือรถทุกคันขับขี่ไปได้ทั่วไทย ไม่จำกัดระยะทางด้วยนะ

และสำหรับใครก็ตามที่มาถึงหาดใหญ่แล้วอยากเช่ารถหาดใหญ่ในราคาถูกๆ ไม่ต้องเสียเงินเยอะ ขอให้ทุกคนอ่านบทความ อยากเช่ารถหาดใหญ่ราคาถูก ไม่แพง ต้องทำอย่างไรดี รอเอาไว้เลยนะ มีเทคนิคการเช่ารถราคาถูกไปหาดใหญ่ให้อ่านแล้ว


บทความที่น่าสนใจ

[5 วิธีเช่ารถเชียงใหม่] ให้ง่ายและปลอดภัย อยากรู้ต้องคลิกดู

[5 รุ่นของรถยนต์ไฟฟ้า] ที่นำเข้ามาขายที่ไทยแล้ว 2021

สาขาของเรา