วิธียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

 1. วิธีการยกเลิกการจองรถเช่า


  ท่านสามารถยกเลิกการจองรถเช่ากับเรา ผ่านทาง
  • Line ID : @ecocar

  • Call center : 02-0024606

 2. 2.วิธีการเปลี่ยนแปลงการจอง

  • การเปลี่ยนแปลงการจอง เช่น เปลี่ยนสาขารับรถ เปลี่ยนสาขาคืนรถ เปลี่ยนวันที่รับรถยนต์ เปลี่ยนวันที่คืนรถยนต์ เปลี่ยนเวลารับรถ เปลี่ยนเวลาคืนรถ และเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ ท่านสามารถแจ้งที่พนักงานขายของบริษัท โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง
  • ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ราคาเช่ารถยนต์ อาจมีการปรับราคาที่สูงขึ้น ขึ้นอยู่กับราคาขายในช่วงวันที่ท่านเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจในการปรับราคา เป็นอำนาจของบริษัท
 3. 3.นโยบายการคืนเงินเมื่อยกเลิกการจองรถเช่า

  • บริษัท มีนโยบายในการ ไม่คืนเงินจองรถเช่า ที่ลูกค้าชำระมาแล้ว
  • แต่สามารถเลื่อนการรับรถยนต์ออกไปได้อีก ภายใน 30 วัน หากเลยกำหนด 30 วันไปแล้ว ลูกค้าต้องทำการจองใหม่ และจะไม่ได้รับเงินจองที่ชำระมาแล้วคืน
 4. 4.การระบุสีรถยนต์ รุ่นปี และเบาะรถยนต์


  การจองรถเช่า

  ไม่สามารถระบุสีรถยนต์ หรือ รุ่นปีรถยนต์ หรือ ชนิดของเบาะรถยนต์ ได้

  เมื่อท่านทำการจองผ่านระบบจองออนไลน์ หรือ ผ่านพนักงานขายของบริษัท ความคาดหวังที่สูงของท่านอาจไม่ได้รับการตอบสนอง ในวันรับรถยนต์เมื่อท่านขอยกเลิกการรับรถยนต์ เนื่องจากความคาดหวังในประเด็น สีรถยนต์ หรือ รุ่นปีรถยนต์ หรือ ชนิดของเบาะรถยนต์ ไม่สามารถนำมาเป็นเหตุผลในการขอคืนเงินจองได้
  สีของรถยนต์ที่ระบุในภาพรถยนต์ ในเว็บไซต์ หรือ ที่พนักงานขายส่งให้ท่าน เป็นเพียงภาพตัวอย่างรถยนต์ เพื่อให้ท่านนึกภาพรุ่นรถยนต์ที่จะเช่าออก ไม่ได้หมายถึง ท่านจะได้รถยนต์คันนั้น สีนั้น เพราะบริษัทเรามีรถยนต์ 600 คัน ในวันจองรถยนต์ เราไม่สามารถบอกได้ว่าท่านจะได้รับรถยนต์คันไหน การจัดการรถยนต์ที่จะส่งให้ท่าน เป็นอำนาจของบริษัท
 5. การเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์


  ในบางเหตุการณ์ บริษัทอาจทำการเปลี่ยนรุ่นรถยนต์ ที่ท่านได้ทำการจองรถยนต์มาแล้ว ในวันรับรถยนต์ รุ่นรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก รุ่นรถยนต์ ที่ท่านจองมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถส่งมอบให้ท่านได้ เช่น ลูกค้าคนก่อนหน้าเช่าต่อ ลูกค้าคนก่อนหน้าเอารถไปชน รถยนต์มีอุบัติเหตุ หรือ รถยนต์ตรวจสอบคุณภาพไม่ผ่าน เป็นต้น โดยบริษัทจะทำการเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์ที่ใกล้เคียง เพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้ การเปลี่ยนแปลงรุ่นรถยนต์ ให้เป็นอำนาจของบริษัท
 6. ความแตกต่าง ระหว่าง Pay now และ Pay Later คืออะไร


  การชำระเงินทันที ( Pay now )

  • ลูกค้าจะได้ราคาคุ้มค่าที่สุด
  • ลูกค้าสามารถจองและชำระค่าเช่าผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  • ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ในการรับรถได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าหากลูกค้ายกเลิกการจองในทุกกรณี
  • ลูกค้าไม่สามารถทำสัญญาเช่าซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน (ลูกค้า 1 ท่านไม่สามารถเช่ารถเกิน 1 คัน ในช่วงเวลาเดียวกัน)

  การชำระเงิน ในภายหลัง ( Pay Later )

  • ลูกค้าสามารถจองและชำระค่าเช่าผ่านบัตรเครดิตล่วงหน้า จำนวน 1,000 บาทสำหรับรถทุกรุ่น (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  • ลูกค้าสามารถเลื่อนวันที่ทำการจองได้ 1 ครั้ง

   โดยเปลี่ยนได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันที่จอง
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงการจอง ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าเช่าที่เปลี่ยนแปลงในอัตราราคาเช่าของช่วงเวลาที่ลูกค้าเลือก (ราคาเช่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา)
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าเช่าล่วงหน้าจำนวน 1,000 บาทในทุกกรณี
  • ลูกค้าไม่สามารถทำสัญญาเช่าซ้อนในช่วงเวลาเดียวกัน (ลูกค้า 1 ท่านไม่สามารถเช่ารถเกิน 1 คัน ในช่วงเวลาเดียวกัน)
หากท่านต้องการทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเช่ารถยนต์ อ่านเพิ่มที่ เงื่อนไขการเช่ารถยนต์ขับเอง

สาขาของเรา